Strona przedstawia kandytata na ołtarze o. Józefa ANDRASZA (1891-1963), jezuitę - kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej
Strona prowadzona przez oo. Jezutów

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

Adwent 2020

Opublikowano: 05.12.2020
Motto: “Chrześcijaństwo przyszłości będzie mistyczne, albo wcale go nie będzie” (Karl Rahner SJ).

Intymna – mistyczna zażyłość z Jezusem nie jest powołaniem jedynie dla nielicznych, wyjątkowych dusz; Jest to zaproszenie dla wszystkich uczniów Pana, którzy gotowi są z hojnością i poświęceniem podjąć trud poznawania Go, miłowania i naśladowania w codzienności życia. Odwołując się do dzieł mistycznych, tych bardzo znanych i mniej znanych, Autor podejmie refleksję nad tym, w jaki sposób mistyczna zażyłość z Jezusem może być naszym udziałem pośród szarej codzienności życia.

Inni piszą o o. Andraszu: