Strona przedstawia kandytata na ołtarze o. Józefa ANDRASZA (1891-1963), jezuitę - kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej
Strona prowadzona przez oo. Jezutów

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

Czcigodna służebnica Boża s. Emanuela Kalb CSS

Opublikowano: 26.10.2019
W sobotę 26.X.2019 przypada uroczystość 800 lecia przybycia Zgromadzenia Duchaczek do Polski.

     Zakon Ducha Świętego, którego żeńską częścią jest zgromadzenie sióstr kanoniczek, powstał w XII wieku we Francji. Założył je bł. Gwidon z Montpelier. Około roku 1175 sprzedał on cały majątek otrzymany od rodziców i wybudował szpital w rodzinnym mieście. Z czasem duchacy i duchaczki pojawili się również w innych krajach, służąc chorym, ubogim i dzieciom. Do Polski przybyli w 1220 roku. Założyli szpital na terenie Prądnika. W tym szpitalu przebywała wielokrotnie siostra Faustyna.
     Do tego Zgromadzenia należała siostra Emanuela Kalb. Bogobojna Żydówka oczekująca z utęsknieniem na Mesjasza. Przykuta chorobą zakaźną do szpitalnego łóżka doświadcza miłości miłosiernej Duchaczek.. Rozpoznaje przez to oczekiwanego Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Przyjmuje Chrzest św, wstępuje do Zgromadzenia.

Przez całe swoje życie zakonne pracuje z dziećmi. Polem pracy z dziećmi była Krucjata Eucharystyczna która dawała integralny rozwój dzieci przez rozwijanie miłości do Pana Jezusa obecnego w Eucharystii.

W tym dziele s. Emanuela współpracowała z o. Andraszem. Krucjata Eucharystyczna była formacją przygotowującą dzieci i młodzież do dorosłego, dojrzałego, uczestnictwa w życiu Kościoła. Krucjata Eucharystyczna była czymś w rodzaju młodszym Apostolstwem Modlitwy ( cześć dla NSPJ z objawień św. M.M Alaquoqe, 12 obietnic ) któremu w Polsce ojciec Andrasz przewodził .
Zachowało się krakowskie zdjęcie z przed kościoła św. Tomasza z 1932 roku. W centralnej części widzimy o. Andrasza, z tyłu, między dziećmi, obecna jest siostra Emanuela. W tyle widoczny sztandar Krucjaty.

Siostra Emanuela korzystała z rekolekcji dawanych jej przez o. Andrasza.

Notatki z nich zakończone są piękną poradą ojca- przez ślub posłuszeństwa nie mogę już niczem rozporządzać ,, On ma róść a ja się umniejszać,,.


W 1941 złożyła akt ofiarowania za naród żydowski, „by poznał światło wiary, którym jest Chrystus”. Modliła się również za kapłanów i w tej intencji ofiarowała swe cierpienia, m.in. utratę słuchu.

Zmarła w opinii świętości w Krakowie 18 stycznia 1986 r.Wiosną 2001 kard. Franciszek Macharski otworzył w Krakowie jej proces beatyfikacyjny, a 14 grudnia 2015 papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności jej cnót. 05 kwietnia 2018 przeniesiono jej doczesne szczątki do kościoła św Tomasza w Krakowie.

Inni piszą o o. Andraszu: