Strona przedstawia kandytata na ołtarze o. Józefa ANDRASZA (1891-1963), jezuitę - kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej
Strona prowadzona przez oo. Jezutów

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

Rocznica urodzin o. Andrasza w Bazylice - relacja

Opublikowano: 17.10.2019


      16 października przypadła 128 rocznica urodzin ojca Andrasza. W tym dniu, w sercu Sądecczyzny, w Bazylice św. Małgorzaty, miało miejsce wprowadzenie obrazu ojca Andrasza w celu modlitwy o jego beatyfikację. Ojciec Andrasz w młodości należał do tej Parafii. Autorem obrazu jest Witold Kubicha absolwent krakowskiej ASP.     Msza święta celebrowana przez kapłanów Diecezji tarnowskiej pod przewodnictwem Proboszcza Bazyliki ks.dr. Jerzego Jurkiewicza była transmitowana przez radio RDN na całą Diecezję tarnowską.  W modlitwie wiernych ks. Prałat Jerzy modlił się o rychłą beatyfikację.

      Na zakończenie Mszy św. kapłan poświecił obraz i odmówił modlitwę o beatyfikację.Obraz na mobilnym stojaku wraz z modlitwami został umieszczony w bocznej kaplicy Bazyliki. Kaplica ta jest miejscem całodziennej adoracji IHS.

Inni piszą o o. Andraszu: