Strona przedstawia kandytata na ołtarze o. Józefa ANDRASZA (1891-1963), jezuitę - kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej
Strona prowadzona przez oo. Jezutów

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

3 pażdziernika: wspomnienie bł. o. Kolumbana Marmiona

Opublikowano: 01.10.2019
  
     Ojciec Józef Andrasz w 1921 roku rozpoczął serię wydawniczą - Biblioteka Życia Wewnętrznego. Wydawał, tłumaczył światowe dzieła literatury ascetycznej i mistycznej. 
     Pierwszym dziełem przetłumaczonym przez ojca Andrasza w tej serii było ,,Chrystus życiem duszy", ojca Kolumbana. Książka ta miała bardzo duży oddźwięk w Kościele. W Polsce mimo zupełnego nowum całej zapoczątkowanej serii wydawniczej, książka ojca Kolumbana rozeszła się bardzo szybko. W ciągu roku cały nakład został wyczerpany.

     Ojciec Andrasz jako pomysłodawca, redaktor i tłumacz serii utrzymywał osobiste kontakty z autorami. 
Tak pisał o ojcu Marmionie w przedmowie do drugiego dzieła ,,Chrystus w swoich tajemnicach":
(Publikacja zbiegła się z nagłą śmiercią ojca Marmiona w styczniu roku 1923)

     "Wśród licznych przymiotów - jak nadzwyczajna dobroć serca  i uprzejmość, miłość ku duszom, był znakomitym kierownikiem duchowym, nawrócił wielu z pośród protestantów angielskich. Na pierwszy plan wybija się u śp. Zmarłego jego nieporównane wiara w bóstwo Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus był dla niego wszystkim. Dusza jego przebywała pod nieprzepartym urokiem boskiej jego postaci. Mówił o bóstwie Jezusa Chrystusa bardzo chętnie i często tak wobec osób zakonnych, kapłanów, jak i ludzi świeckich,  nawet dzieci. Na wszystkich wywierały jego słowa wrażenie głębokiego przekonania i niezwykłej siły."

Ojca Kolumbana Marmiona beatyfikował Jan Paweł II 03 września 2000 roku.

Więcej o Błogosławionym Kolumbanie Józefie Marmion, prezbiterze

Inni piszą o o. Andraszu: