Strona przedstawia kandytata na ołtarze o. Józefa ANDRASZA (1891-1963), jezuitę - kierownika duchowego św. s. Faustyny Kowalskiej
Strona prowadzona przez oo. Jezutów

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

Ojciec Andrasz na Chorwacji

Opublikowano: 06.08.2019
     W dniach 02-05 czerwca 2019 roku miały miejsce konferencje poświęcone orędziu Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. siostrę Faustynę i roli ojca Józefa Andrasza jako jej kierownika duchowego oraz szerzenia przez niego tego nowego kultu w Kościele.

      3 czerwca przy kościele św. Wawrzyńca w miejscowości Kali na wyspie Ugljan w Diecezji Zadarskiej dzięki zaproszeniu proboszcza, ks. Mario, wspólnota osób świeckich miała okazję pogłębienia refleksji nad Bożym Miłosierdziem i poznaniu apostoła Bożego Miłosierdzia - ojca Józefa Andrasza.

     Wspólnota zapoczątkowała spotkania w 1998 roku. Inicjatorami byli, Józefina Glasnović- matka sześciorga dzieci oraz diakon Josip Radić który z rządowego eksperta-finansisty idąc za głosem powołania, został kapłanem. Z tej wspólnoty, na przestrzeni lat, wyszło wiele żeńskich powołań zakonnych. Tworzą one nowe Zgromadzenie Służebnic NSPJ i NSNMP.

      Konferencja przerodziła się we wzajemne dzielenie się świadectwami życia Ewangelią. Serce Jezusa i Maryji będące w centrum duchowości tej wspólnoty łączy się z życiem i dziełem ojca Andrasza. Wspólnota wiary katolickiej łączy Polskę i Chorwację.
      Podczas pielgrzymek do Chorwacji, Jan Paweł II, świadom "wspólnej Białej Chorwacji" lokowanej historycznie, po części, na terenach południa Polski, skąd sam pochodził, wypowiadał słowa - Witam moich rodaków! Nie były to słowa bez pokrycia. Jako głowa Watykanu uznał niezależną państwowość Chorwacji a ich przywódcę duchowego czasu II Wojny, kard. Alojza Stepinaca po procesie beatyfikacyjnym, ogłosił błogosławionym.

      Najnowszy czas, to wdzięczność Chorwatów dla ks. abp. Henryka Hosera który porządkuje i wprowadza konstruktywne rozwiązania w Medziugorje.
Medziugorje chociaż leży na terenie Hercegowiny tworząc z Bośnią Republikę, w 100% zamieszkane jest przez rzymsko-katolickich Chorwatów. Polaków łączy z Chorwatami Medziugorje a Chorwatów z Polakami Łagiewniki i Jasna Góra. Jedni i drudzy pielgrzymują do tych miejsc.

      We wtorek 04 czerwca miała miejsce druga konferencja w konwencie franciszkańskim w Zadarze. W kościele św. Franciszka po Mszy świętej w intencji beatyfikacji ojca Józefa Andrasza liczna grupa świeckich, spotykająca się co tydzień na wspólnej modlitwie, miała okazję zapoznać się ze "spowiednikiem świętych," - ojcem Andraszem.

 

     Konferencję głosiła autorka książki "Ojciec Andrasz spowiednik świętych", p. Stanisława Bogdańska. Konferencje w tych dwu miejscach były tłumaczone na język chorwacki przez ks. Tomislava Planinića, kapłana Diecezji Zadarskiej, proboszcza na wyspie Pasman.

      

     Wspólnoty z Kali i Zadaru należą do młodego Zgromadzenie na prawach papieskich Omnia Deo - Sve Bogu ( wszystko w Bogu). Założycielami są wyżej wspomniani- Józefina Glasnović i ks. Josip Radić. Wspólnotę tworzą kapłani diecezjalni, siostry wchodzące w skład tego Zgromadzenia i bardzo liczna rzesza osób świeckich. Modlą się oni i propagują modlitwę o świętość kapłanów za przyczyną ojca Józefa Andrasza.

Inni piszą o o. Andraszu: