Generał Jezuitów w wizytą w Nowym Sączu

Opublikowano: 13.05.2019
     10 maja w jezuickiej Parafii NSPJ w Nowym Sączu miała miejsce wizytacja generała Towarzystwa Jezusowego ojca Arturo Sosy Abascala SJ. Grupa siedmiu osób podjęła stała modlitwę "Margaretkową" za o. Generała przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza.
Modlitwa o świętość kapłanów i chwałę Bożego przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza posiada imprimatur Kurii w Tarnowie. Jest ona wykorzystywana w blankietach "Margaretkowych" z akceptacją krajowego koordynatora ruchu modlitwy za kapłanów ks.dr. Bogusława Nagela.

     W modlitwie za wybranego kapłana bierze udział grupa siedmiu osób, w każdy dzień tygodnia inna. Prócz wspomnianej modlitwy odmawia się koronkę do Bożego Miłosierdzia której wielkim propagatorem był ojciec Andrasz. W taki sposób kapłan objęty  jest modlitwą cały czas. Osoby modlące się przyrzekają taki sposób modlitwy do końca życia kapłana.

    Podczas spotkania przedstawiono ojcu generałowi postać pochodzącego z Nowego Sącza jezuity, ojca Józefa Andrasza, podarowano mu jego portret pędzla Witolda Kubichy absolwenta krakowskiej ASP. Na odwrocie znalazła się notka biograficzna w języku angielskim.
    Generał  Zakonu wraz z Prowincjałem Jakubem Kołaczem podziękowali za zaangażowanie i współpracę w szerzeniu kultu ojca Andrasza. Ojciec generał podziękował szczególnie za ofiarę stałej modlitwy za niego.


b