100 lecie Mszy św prymicyjnej ks.Józefa Andrasza w święto Zwiastowania Pańskiego

Opublikowano: 24.03.2019
     25 marca 1919 roku przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, Pani Ziemi Sądeckiej w kościele pw Ducha Świetego oo Jezuitów w Nowym Sączu, ks. Józef Andrasz TJ. celebrował swoją pierwszą Mszę świętą

Zapis w ,, Dzienniczku,, św. Faustyny potwierdza "Maryjność" ojca Andrasza.

Cytat z "Dzienniczka" nr 1388
(31) + W jednej modlitwie poznałam, jak bardzo jest miła dusza ojca Andrasza Bogu. Jest prawdziwym dzieckiem Bożym, rzadko w której duszy tak wyraźnie się przebija to synostwo Boże, a to dlatego, że ma szczególniejsze nabożeństwo do Matki Bożej.

Misterium Mszy świętej, zaufanie Boga i Matki Bożej do kapłana potwierdza inny fragment "Dzienniczka"

Cytat z "Dzienniczka" nr 677
+ 15 sierpnia 1936 roku.

W czasie Mszy świętej, którą odprawił ojciec Andrasz, chwilę przed podniesieniem, przeniknęła duszę moją obecność Boża, a dusza moja została pociągnięta ku ołtarzowi. Wtem ujrzałam Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Dziecię Jezus trzymało się ręki Matki Bożej; w jednej chwili Dziecię Jezus pobiegło na środek ołtarza z radością, a Matka Boża rzekła do mnie: Patrz, z jakim spokojem powierzam Jezusa w jego ręce, tak i ty masz (123) powierzać swoją duszę i być wobec niego dzieckiem. Po tych słowach dusza moja została napełniona dziwną ufnością. Matka Boża była ubrana w białą suknię, dziwnie białą, przezroczystą, na ramionach miała przezroczystą niebieską, czyli jak błękit, zarzutkę, z odkrytą głową, włosy rozpuszczone; śliczna i niepojęcie piękna. Matka Boża patrzyła się z wielką łaskawością na ojca, jednak po chwili ojciec złamał to śliczne Dziecię i wyszła prawdziwie krew żywa; ojciec pochylił się i wniknął w siebie tego żywego i prawdziwego Jezusa czy Go zjadł; nie wiem, jak się to dzieje. Jezu, Jezu, nie mogę podążyć za Tobą, gdyż Ty mi się stajesz w jednym momencie niepojęty.

Po 100 latach od pierwszej Mszy świętej jest w tym prymicyjnym kościele ślad po ojcu Andraszu .
Po lewej stronie umieszczony jest obraz Jezu Ufam Tobie, kopia obrazu który zlecił namalowanie ojciec Józef Andrasz panu Adolfowi Hyle w 1943 roku do łagiewnickiej kaplicy.
Pod obrazem dostępna jest dla wchodzący modlitwa o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo ojca Andrasza.

25 marca planowana jest w tym kościele Msza święta dziękczynna za posługę kapłańską ojca Józefa Andrasza.